บริการของเรา

1. งานด้านโครงสร้าง หรืองานโยธา : เรามีบริการออกแบบ รวมทั้งสร้างตามแบบ drawing ลูกค้าเอง เช่น

– ติดตั้งเครน
– ก่อสร้างโกดังหรือ factory โดยสามารถเพิ่มเติมในส่วนของระบบ automation เพื่อช่วยในการเก็บสินค้าได้อีกด้วย
– ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า

2. งานด้าน automation : เรามีทีมวิศวกรช่วยออกแบบระบบ automation ให้เข้ากับ
งานของคุณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ง่ายและลดขั้นตอนมากขึ้น

– ออกแบบระบบ automation ของ สายพานลำเลียง เช่น ระบบตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าอัตโนมัติ ขณะสินค้าเคลื่อนที่ไปตามสายพาน
– ติดตั้งระบบเช็คน้ำหนักสินค้าบนสายพานลำเลียง
– ออกแบบและติดตั้งระบบ packing

3. งานด้านไฟฟ้า,ประปาและรับลมภายในโรงงาน : เรามีบริการตรวจเช็คสายไฟรวมทั้ง PM หม้อแปลงและตู้ MBD พร้อมออกใบรับรองให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เช่น

– ตรวจสอบคุณภาพสายไฟและระบบไฟฟ้าในโรงงาน พร้อมทำรายการการตรวจสอบ
– ตรวจเทสแทงค์ลมและออกรายงานการตรวจสอบ แต่ละใบให้
– ออกแบบติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน

4. งานด้าน ระบบทำความเย็น : เรามีทีมวิเคราะห์การเลือกขนาดของ chiller ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเราดูแลและมีบริการระบบซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นอีกด้วย

– ติดตั้งระบบ chiller หรือระบบปรับอากาศทั่วไป
– ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น

สินค้าของเรา

AUTOMATION

PLC, SENSOR ชนิดต่างๆ

เครื่องมือวัดพารามิเตอร์ต่างๆ

เครื่องวัดทางสิ่งแวดล้อม

(เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดความเร็วลม,
เครื่องวัดปริมาณก๊าซในอากาศ co2, o2, co, เครื่องวัดอุณหภูมิเช่น thermo scan )

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

(เครื่องวัดค่าความกระด้างน้ำ,
เครื่องวัดค่า TDS, DO, EC)

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซชนิดต่างๆ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน

เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟ้า เช่น Multi-meter

เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน

HEATER แบบสำเร็จรูป หรือ รับทำตาม drawing

Transmitter สำหรับงานอุณหภูมิ,ความดันในท่อ และ วัดระดับของตัวกลางในแทงค์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตู้ control ต่างๆ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน pneumatic และ hydraulic
loading