บริษัท สุภาพ เอ็นจิเนียริ่ง (11) จำกัด เริ่มต้นกิจการ ปี ค.ศ. 2011 โดยเป้าหมายหลักของบริษัทนั้นเน้นการให้บริการและจำหน่่ายสินค้าด้านวิศวกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งศูนย์ราชการ เป็นต้น โดยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เลยว่างานต่างๆหรือสินค้าที่ได้รับจากบริษัทของเรานั้น มีคุณภาพเยี่ยมแน่นอน ด้วยทีมวิศวกรมากประสบการณ์มีระบบการทดสอบความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพที่ดีของงานจากดีได้ต้องพัฒนาจากบุคลากรเป็นอันดับแรก

 

อุดมการณ์ บริษัท สุภาพ เอ็นจิเนียริ่ง (11) จำกัด หลักในการดำเนินธุรกิจที่พนักงานทุกระดับยึดถือและปฎิบัติตามในการทำงานตลอดมา

รวดเร็ว “ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที มีผู้รองรับปัญหา ตลอดเวลา”
ถูกต้อง “ทุกขั้นตอนการทำงาน เรามีการ double check เพื่อรองรับข้อผิดพลาดเสมอ”
คุณภาพเยี่ยม “สินค้าและบริการที่ผ่านบริษัทเรา มีการรองรับและได้มาตรฐานสากล”

loading